Teklifsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Teklifsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Teklifsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Resmi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Teklifsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı:
      “Bunlardan başka bazı teklifsiz aile dostları da var.” – Reşat Nuri Güntekin

2. zarf Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Resmi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı:
      “Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan, formel:
      Resmî muamele. Resmî müracaat.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.