Tembellik Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tembellik Etmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tembellik Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çalışmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tembellik Etmek kelimesinin anlamı:

tembelce davranmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çalışmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak:
      “Aldırma sen hemen çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz” – Enis Behiç Koryürek

2. nesnesiz Herhangi bir iş üzerinde olmak.

4. nesnesiz Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.

5. -e Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak:
      “Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim.” – Refik Halit Karay

6. -e Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.