Temelsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Temelsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Temelsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Köklü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Temelsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Temeli olmayan.

2. sıfat, mecaz Gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış:
      “Bu temelsiz sözler sonradan çürütülmüştür.” – Salâh Birsel

3. zarf, mecaz Asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Köklü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kökü olan.

2. sıfat, mecaz Kökleşmiş, iyi yerleşmiş, kalıcı olan, kökten, cezrî, esaslı:
      “Onu, ondan kendine kattıklarıyla köklü bir değişime uğratmayı amaçlıyor.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.