Temizlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Temizlemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Temizlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bulamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Temizlemek kelimesinin anlamı:

1. -i Temiz duruma getirmek, arıtmak, paklamak:
      “Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler.” – Haldun Taner

2. -i, mecaz Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak.

3. -i, mecaz Bitirmek, tüketmek:
      Bir aylık iş vardı, bir haftada temizledim. Bir tepsi böreği temizledi.

4. -i, argo Öldürmek, yok etmek:
      “İntihar etmeden önce de aleyhte tanıklık edecek, yargıcı temizleyecekti.” – Çetin Altan

5. -i, argo Kumar oyunlarında öbür oyuncuların bütün paralarını almak.

6. -i, tıp Bir yaranın, bir dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bulamak kelimesinin anlamı:

-e Bir nesnenin her yanını bir şeye değdirerek üstünü onunla kaplamak, bir nesneyi başka bir maddeye batırmak:

      Balığı una bulamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.