Temkinli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Temkinli – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Temkinli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölçüsüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Temkinli kelimesinin anlamı:

sıfat Davranışlarında ölçülü olan:

      “Temkinli, ağır hareketler hoş görülüyor, daha tesir yapıyordu.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölçüsüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan.

2. zarf Nereye varacağı düşünülmeksizin, yerli yersiz:
      Ölçüsüz konuşmak.

4. sıfat, edebiyat Ölçüsü olmayan, vezinsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.