Tepki kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tepki– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tepki kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Etki

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tepki kelimesinin anlamı:

1. isim Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.

2. isim Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış:
      “Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı.” – Haldun Taner

3. isim Karşılık verme.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Etki kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir:
      “Yaşadıklarını yazmanın böylesine bir etki yapabileceğinden hiç haberim yoktu.” – Ayla Kutlu

2. isim Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım:
      Tokadın etkisi kötü oldu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.