Tepkimek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tepkimek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tepkimek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Etkimek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tepkimek kelimesinin anlamı:

nesnesiz

Bir madde etkisi altında kaldığı bir şeye karşı tepki göstermek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Etkimek kelimesinin anlamı:

-e, kimya Etkide bulunmak, tesir etmek:

      “Sanatçının baskı altında bulunuşu, yapıtına da etkir.” – Selim İleri

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.