Terlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Terlemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Terlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üşümek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Terlemek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Ter çıkarmak, ter dökmek.

2. nesnesiz İçindeki suyu ter biçiminde sızdırmak:
      Testi terliyor.

3. nesnesiz Bir şeyin üzerinde buhar olarak yoğunlaşmak:
      Camlar terledi.

4. nesnesiz, mecaz Bir iş yaparken yorulmak veya o işi çok emek harcayarak güçlükle başarmak:
      “Bir saat yorularak, terleyerek boğuştuktan sonra her şey bitmiş oldu.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üşümek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Isı yokluğundan, azlığından veya ısı kaybından etkilenmek, soğuğun etkisini duymak:

      “Üşümüş, donmuş gibi, kaba, nasırlı, pis ellerini karnının üstünde sıkıyordu.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.