Ters kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ters– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ters kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ters kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerekli olan duruma karşıt, zıt.

2. isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası:
      “Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu.” – Çetin Altan

3. isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı:
      “Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar.” – Memduh Şevket Esendal

4. sıfat, mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz:
      “Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama.” – Hüseyin Cahit Yalçın

5. sıfat, mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert:
      “Ters adamın işi de ters gider.” – Memduh Şevket Esendal

6. isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı:
      Anlattığının tersi anlaşılınca utandı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan:
      Düz tahta.

2. sıfat Kıvrımlı olmayan, doğru, stabil:
      Düz çizgi.

4. sıfat Kısa ökçeli, ökçesiz (ayakkabı).

5. sıfat Yayvan, altı derin olmayan:
      Düz kayık. Düz tabak.

6. sıfat Kıvırcık veya dalgalı olmayan (saç).

7. sıfat Yalın, sade, süssüz:
      Düz bir anlatım.

8. sıfat Çizgisiz, desensiz ve tek renkli:
      Düz bir kumaş.

9. isim Engebesiz olan yer, düzlük, ova:
      “Kardaş gitmem Diyarbakır düzüne / Kızlar peri olsa bakmam yüzüne” – Halk türküsü

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.