Terslik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Terslik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Terslik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düzlük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Terslik kelimesinin anlamı:

1. isim Ters olma durumu.

2. isim Tersçe davranış:
      “Tersliğe bakın ki o sıralar piyasada bir metre tel bile yoktur.” – Salâh Birsel

3. isim Aksilik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzlük kelimesinin anlamı:

1. isim Düz olma durumu.

2. isim Geniş, düz yer:
      “Derenin önündeki düzlükten birdenbire bir ses duydum, durdum.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.