Tertemiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tertemiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tertemiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Pis

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tertemiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok temiz, her yanı temiz, arı sili, pirüpak:
      “Tertemiz, sıcacık bir oda. Daha iyisi can sağlığı.” – Attila İlhan

2. sıfat, mecaz Kötülük düşünmeyen, günahsız, lekesiz, suçsuz:
      “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.” – Mehmet Akif Ersoy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pis kelimesinin anlamı:

1. sıfat Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves.

2. sıfat Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan:
      Lağım suları pistir.

4. sıfat, mecaz Çirkin, sevimsiz olan:
      “Demin o pis, ukala suratıyla sırıta sırıta yanıma yaklaştı.” – Reşat Nuri Güntekin

5. sıfat, mecaz İçinden çıkılması çok güç, karışık:
      Pis bir iş.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.