Teşhir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Teşhir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Teşhir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gizleme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Teşhir kelimesinin anlamı:

1. isim Gösterme.

2. isim Sergileme.

3. isim Herkese duyurma, dile düşürme.

4. isim Bir hükümlüyü ceza olarak halka gösterme.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gizleme kelimesinin anlamı:

isim Gizlemek işi:

      “Bunu bizden gizlemelerinin imkânı var mıdır?” – Hüseyin Cahit Yalçın

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.