Teşkilatlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Teşkilatlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Teşkilatlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Örgütsüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Teşkilatlı kelimesinin anlamı:

sıfat Örgütlü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Örgütsüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Örgütlenmiş olmayan, teşkilatsız.

2. zarf Örgütlenmemiş bir biçimde, teşkilatsız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.