Tetik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tetik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tetik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Miskin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tetik kelimesinin anlamı:

isim Ateşli silahlarda ateşlemeyi sağlamak için çekilen küçük parça:

      “Bir çay bardağını dökmeden içebilmek, tetiği eli titremeden çekebilmek kadar bir itiyat meselesidir.” – Mehmet Kaplan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Miskin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok uyuşuk olan (kimse):
      “Hayran olduğum adamı miskin bir mektep çocuğu gibi yaka paça alıp götürdü.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen (kimse).

4. sıfat, eskimiş Âciz, zavallı:
      “Âşık olan miskin olur / Hak yoluna teslim olur” – Yunus Emre

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.