Tevkif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tevkif– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tevkif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tahliye

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tevkif kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Durdurma.

2. isim, eskimiş, hukuk Bir suç dolayısıyla birini tutuklama.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tahliye kelimesinin anlamı:

sıfat Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar:

1. isim Boşaltma:
      Evin tahliyesi iki gün sürdü.

2. isim, hukuk Tutukluyu serbest bırakma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.