Tez Canlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tez Canlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tez Canlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sabırlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tez Canlı kelimesinin anlamı:

sıfat Aceleci:

      “Öteye beriye aceleyle uçup gelen tez canlı, tiz sesli kırlangıçlar…” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sabırlı kelimesinin anlamı:

sıfat Sabır gösteren, katlanan, sabreden:

      “Halim, adı üstünde sabırlı bir adamdır.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.