Tıklım Tıklım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tıklım Tıklım– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tıklım Tıklım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bomboş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tıklım Tıklım kelimesinin anlamı:

zarf Ağzına kadar, boş yer kalmayacak biçimde, tıklım tıkış, lebalep:

      “Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bomboş kelimesinin anlamı:

sıfat  tün, tamamen boş:
      “Güneşin doğacağı tarafa giden yol bomboştu.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.