Tiksinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tiksinmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tiksinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hoşlanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tiksinmek kelimesinin anlamı:

-den Bir şey, bir kimse, bir düşünce, bir durum vb.ni kötü, iğrenç veya aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, ikrah etmek, istikrah etmek:

      “Herkes, körü körüne emrine girdiği bu adama tiksinerek bakıyor.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hoşlanmak kelimesinin anlamı:

-den Hoşuna gitmek, hoş bulmak, hazzetmek, sevmek:

      “Annesi o tarz yaşayıştan hoşlanır mı?” – Ahmet Muhip Dranas

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.