Tiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Pes

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tiz kelimesinin anlamı:

sıfat, İnce, keskin (ses):

      “Tüfeklerin daha tiz yaylım teraneleri bu en yüksek ölüm raksına hâkim olmuş.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pes kelimesinin anlamı:

sıfat,Hafif, yavaş sesle söylenen, pest, ince karşıtı:

      “Nihayet Zehra kapıya doğru yürüyünce pesten, sevinçli seslerle söyleşerek arkasından giderler.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.