Tok kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tok– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tok kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tok kelimesinin anlamı:

1. sıfat Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı.

2. sıfat Sık ve kalın dokunmuş (kumaş).

3. sıfat Kalın ve gür (ses):
      “Sesi tok, aksanı düzgündü.” – Necip Fazıl Kısakürek

4. sıfat, mecaz Sevgi, sevecenlik, başarı, para, mal vb. şeyleri elde etmiş ve bunlara kavuşmuş olan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre  kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yemek yemesi gereken, tok karşıtı:
      “Aç ne yemez, tok ne demez.” – Divanü Lügati’t-Türk

2. sıfat Yiyecek bulamayan:
      “Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. sıfat, mecaz Çok istekli, hevesli:
      “Her zamanki gibi bilgiye aç, her zamanki gibi ağızları lafla, kafaları düşünceyle dolu çalçene yaratıklarız.” – Ayla Kutlu

5. zarf Karnı doymamış olarak:
      “Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense.” – Orhan Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.