Toplama kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Toplama– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Toplama kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çıkarma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toplama kelimesinin anlamı:

1. isim Toplamak işi:
      “Bu nurani adamın sözleri dağılan içimi toplamama yardım etti.” – Kemal Bilbaşar

2. isim Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

3. isim, matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.

4. sıfat Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş:
      Toplama bilgisayar.

5. sıfat Toplanarak bir araya getirilmiş:
      “Eser konu bakımından eski farslar gibi bir toplamadır.” – Fahir İz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıkarma kelimesinin anlamı:

1. isim Çıkarmak işi, emisyon:
      “Yağmazsa yağmasın. Biz onsuz da kışı çıkarmasını biliriz eninde sonunda.” – Nazım Hikmet

2. isim, askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.