Topluca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Topluca– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Topluca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Münferit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Topluca kelimesinin anlamı:

1. sıfat Vücutça biraz dolgun:
      Topluca bir genç.

2. zarf (toplu’ca) Toplu olarak, beraber:
      “Kamyonlar çekildikten sonra çatılarla eğleşmeye gelen kuşlar bulutların altından topluca aşağı süzüldü.” – Lâtife Tekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Münferit kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş, Arapça munferid

Tek, ayrı, kendi başına olan:
      “Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi.” – Cemil Meriç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.