Topluluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Topluluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Topluluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Birey

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Topluluk kelimesinin anlamı:

1. isim Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet:
      “Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.

3. isim Sanatçı grubu.

4. isim Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme.

5. isim Vücudun dolgun olma durumu.

6. isim, müzik Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl:
      “Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar’ı.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birey kelimesinin anlamı:

1. isim Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert:
      “Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı.” – Aydın Boysan

2. isim Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.

4. isim, ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.

5. isim, toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.