Toplumsal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Toplumsal– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Toplumsal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şahsi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toplumsal kelimesinin anlamı:

sıfat, toplum bilimi

Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal:
      “Evlendikleri kadına bağlanırlar, evliliği alışıldık toplumsal kurallar içinde yürütürler.” – Tomris Uyar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şahsi kelimesinin anlamı:

sıfat Kişisel:

      “Hareketin içinde şahsi kinler ve rekabetler vardı.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.