Toy kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Toy– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Toy kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yetişkin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toy kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan.

2. sıfat Deneyimsiz, acemi, çaylak:
      “Meslektaşlarım, kim bilir, beni ne kadar bilgisiz ve toy bulacaklardı?” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetişkin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yetişmiş, olgunlaşmış.

2. sıfat Evlenme çağına gelmiş (kimse).

4. sıfat, ruh bilimi Gelişimin herhangi bir yönünde veya tümünde duraklama düzeyine erişmiş olan.

5. isim Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.