Toyluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Toyluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Toyluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olgunluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toyluk kelimesinin anlamı:

1. isim Toy (I) olma durumu, acemilik.

2. isim Toyca davranış, acemilik:
      “Gençlik, toyluk yüzünden bazı fena öğütlere kapılmış olabilirim.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olgunluk kelimesinin anlamı:

1. isim Meyvelerin olgun, yenilebilir olma durumu.

2. isim, mecaz İnsanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal:
      “Yüzündeki incelik, olgunluk onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.