Tükenivermek Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Tükenivermek nasıl yazılır tdk, Tükenivermek anlamı tdk, Tükenivermek nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tükenivermek– kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Tükenivermek mi?” yoksa “Tükeni vermek mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Tükeni vermek şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Tükenivermek olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Tükeni vermek (-Kelime için yanlış kullanım-)

Tükenivermek ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tükenmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bitmek, sona ermek, kalmamak:
Vaktiyle yaşamış olan büyük musiki ustaları nesillerinin artık tükenmiş olduğu da söylenirdi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. nesnesiz, mecaz Güçsüzleşmek, bitkinleşmek, yılgınlaşmak:
İnsan sevdiği birini tükenmiş görmek istemez.” – Orhan Veli Kanık

3. nesnesiz, mecaz Verimliliğini yitirmek, söyleyecek sözü kalmamak:
Yalnız kendi tecrübelerini yazmaya kalkan romancı çabuk tükenir.” – Halide Edip Adıvar

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Öncesiz ve sonrasız, bağlantısız ve belgesiz tükenivermek bir ağacın, bir evin, bir pabucun hakkıdır. Bir insanın, bir insanın ama, bir Rosa’nın niçin eksildiğini bilmem gerek, yeni Rosa’yı bunu üzerine kurmam gerek.”( Tante Rosa , Sevgi Soysal)