Tükenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tükenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tükenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Artmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tükenmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bitmek, sona ermek, kalmamak:
      “Vaktiyle yaşamış olan büyük musiki ustaları nesillerinin artık tükenmiş olduğu da söylenirdi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. nesnesiz, mecaz Güçsüzleşmek, bitkinleşmek, yılgınlaşmak:
      “İnsan sevdiği birini tükenmiş görmek istemez.” – Orhan Veli Kanık

3. nesnesiz, mecaz Verimliliğini yitirmek, söyleyecek sözü kalmamak:
      “Yalnız kendi tecrübelerini yazmaya kalkan romancı çabuk tükenir.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Artmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Çoğalmak:
      “O zaman bedava binme olasılığı artardı.” – Ayla Kutlu

2. nesnesiz Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak:
      Kumaş arttı. Yemek arttı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.