Tüketici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tüketici– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tüketici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üretici

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tüketici kelimesinin anlamı:

1. isim Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı:
      “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” – Anayasa

2. sıfat, mecaz Bitiren, mahveden.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üretici kelimesinin anlamı:

1. isim, ticaret Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı:
      “Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.” – Anayasa

2. sıfat Üretim sağlayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.