Tümsek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tümsek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tümsek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çukur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tümsek kelimesinin anlamı:

1. isim Küçük tepe, tüm (II), tümbek:
      “Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseği atladım. Kıyıdayım.” – Orhan Veli Kanık

2. isim Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik:
      “Bu uzun hayalden birdenbire önümde bir tümsek beni uyandırdı.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çukur kelimesinin anlamı:

1. isim Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer:
      “Bulaşık çukurunun üstündeki pencere de yandaki büyük eve bakıyor.” – Adalet Ağaoğlu

2. isim Çene ve yanaktaki gamze:
      “Ne hoş gülerdi, yanaklarının çukuru ne derli toplu açılırdı.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.