Tutarlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tutarlılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tutarlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çelişki

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tutarlılık kelimesinin anlamı:

isim Tutarlı olma durumu, insicamlılık:

      “Ne var ki tıpkı temizlik yapışı gibi bu hareketi de tutarlılıktan yoksundu.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çelişki kelimesinin anlamı:

isim Sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks:

      “Çelişkileri salt geleneklerin, törenin, eğitimin bir sonucu saymışızdır.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.