Tüymek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Tüymek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Tüymek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yakalamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tüymek kelimesinin anlamı:

nesnesiz, argo Kaçmak:

      “Bir bahane icadıyla şuradan beş on gün için tüyemez miyiz?” – Ercüment Ekrem Talu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakalamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak:
      “Üç ince dalı birleştirerek sıkıca yakaladım.” – Refik Halit Karay

2. -i Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.

4. -i Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak:
      Kocasını bir kadınla yakalamış.

5. -i Söz, bakış veya işareti fark etmek.

6. -i Birdenbire etkisi altına almak:
      Yağmur bizi yolda yakaladı.

7. -i Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak:
      “Zehra, Yorgaki’nin müziğini herhangi bir yerinden yakalıyor.” – Attila İlhan

8. -i Avlamak, tuzakla ele geçirmek.

9. -i Tutturmak:
      Sayısal Loto’da beşi yakaladım.

10. -i Aynı düzeye gelmek:
      Türkiye geçen senenin ihracat rakamlarını yakaladı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.