Ücretli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ücretli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ücretli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Parasız, Bedava

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ücretli kelimesinin anlamı:

1. isim Ücretle çalıştırılan kimse:
Bu saydığım bayram günleri bizim gibi ücretlilerin aylığını artırır.” – Burhan Felek

2. sıfat Ücret karşılığı yapılan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parasız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parası olmayan:
      “Hayatında ilk defa, parasız ve fakir oluşuna kızdı.” – Nazım Hikmet

2. sıfat Yoksul:
      “Son gün hemen bütünüyle parasız çocuklara kalırdı bayram yeri.” – Ayla Kutlu

4. zarf Para verilmeksizin, bedavadan, bedava:
      “Diyarbakır’da İstanbul gazetelerine parasız muhabirlik eden uygar ve zeki bir genç tanımıştım.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bedava kelimesinin anlamı:

1. sıfat Karşılıksız, parasız:
      “Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Emeksiz, caba.

3. sıfat Çok ucuz.

4. zarf Bedavadan.

5. zarf Herhangi bir bedel ödemeden:
      “Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.