Ucuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ucuzluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ucuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Pahalılık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ucuzluk kelimesinin anlamı:

1. isim Ucuz olma durumu:
      “Dünya kadar parası olan bir adamın bu bolluktan ve ucuzluktan istifade etmemesi enayilik olmaz mıydı?” – Ercüment Ekrem Talu

2. isim Yasal bir işlemle her şeyin asıl fiyatından ucuza satıldığı dönem.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pahalılık kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin fiyatının yüksek olması durumu veya pahalı olma durumu.

2. isim Fiyatların genel olarak yükselmesi, fiyat artışı:
      Bu pahalılıkta hâlimiz ne olacak?

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.