Ufak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ufak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ufak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Büyük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ufak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyutları normalden küçük:
      Ufak ev.

2. sıfat Yaşça daha küçük olan:
      “Bir sabah ufak, sarışın, ela gözlü bir kız karşıma geldi.” – Necip Fazıl Kısakürek

3. sıfat Makam, derece bakımından geri olan:
      “Ufak bir memuriyet de olsa olurdu.” – Orhan Kemal

4. sıfat Kısa bir süre:
      “Ufak bir istirahatten sonra oyuncular birinci muvaffakiyetin tesiri ile ikinci bir raksa başladılar.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

5. sıfat, mecaz Önemsiz, çok az:
      “Ufak bir ameliyatla yüzük kesilip alındı.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büyük kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı:
      “Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram):
      “Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti.” – Peyami Safa

4. sıfat Üstün niteliği olan:
      “Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri.” – Nurullah Ataç

5. sıfat Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş:
      “Büyüklerin tandır sefasına ayıracak zamanları yoktu.” – Ayla Kutlu

6. sıfat, mecaz Önemli:
      “Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti.” – Tarık Buğra

7. isim Büyük abdest.

8. isim, mecaz Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.