Ukala kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ukala– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ukala kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Erdemli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ukala kelimesinin anlamı:

sıfat Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse):

      “Sinirli, ukala, münasebetsiz herifin biridir.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erdemli kelimesinin anlamı:

sıfat Erdemi olan, faziletli, faziletkâr:

      “Şu beğenmediğiniz toplumdan daha soylu ve erdemlisini nasıl yaratabilirdik?” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.