Ümitsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ümitsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ümitsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İyimser, Umutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ümitsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Umutsuz:
      “Yaralanmıştı, ümitsizdi. Olayı bütün yönleriyle anlattı.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İyimser kelimesinin anlamı:

sıfat Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Umutlu kelimesinin anlamı:

sıfat Umudu olan, umut besleyen, ümitli, ümitvar:
      “Bazı defa umutluyuz, bazen umutsuz. Bazı kere de o fena görüyorsa ben iyiye yürüyorum.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.