Ümmi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ümmi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ümmi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Okuryazar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ümmi kelimesinin anlamı:

sıfat, Okuyup yazması olmayan:
      “Ha onun elinde yün ha ümmi adamın elinde gazete!” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Okuryazar kelimesinin anlamı:

sıfat, Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse):
      “Şimdi Diyarbakır’ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.