Umutsuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Umutsuzluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Umutsuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olabilirlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Umutsuzluk kelimesinin anlamı:

isim Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet:

      “Denizcileri umutsuzluk sardı.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olabilirlik kelimesinin anlamı:

isim  Olasılık, ihtimal, mümkünlük:

      “Ölüm, olabilirliklere çekilen kesin bir çizgidir.” – Tomris Uyar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.