Unutmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Unutmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Unutmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hatırlamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Unutmak kelimesinin anlamı:

1. -i Aklında kalmamak, hatırlamamak:
      “Biz şimdi Evliya’nın hayalhanesinden aktardığı tatları unutmadan gerçeklere dönelim.” – Aydın Boysan

2. -i Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak.

3. -i Bir şeyi yapamaz duruma gelmek:
      “Onu da bilirdim eskiden memleketteyken amma sonradan unuttum.” – Osman Cemal Kaygılı

4. -i Bağışlamak:
      Onun yersiz davranışlarını çoktan unuttum.

5. -i Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak:
      “İçinde kabaran sevinçten vücudunun berelerini unutarak uyudu.” – Halide Edip Adıvar

6. -i Hatırdan, gönülden çıkarmak:
      “İyiliğini de ölünceye kadar unutmam.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hatırlamak kelimesinin anlamı:

-i  Anımsamak: 
     “O zaman annemin ölmüş olduğunu hatırlıyorum.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.