Upuzun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Upuzun– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Upuzun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısacık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Upuzun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok uzun:
      “Günden güne koskoca, upuzun, pırıl pırıl geçmişini eskiten, bozan, eciş bücüş eden bir İbiş…” – Tarık Buğra

2. zarf Tamamıyla uzanmış bir durumda:
      “Babam karyolasında arkası üstü, upuzun yatıyordu.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısacık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok kısa:
      “Kısacık haberi yutarcasına okumuş.” – Attila İlhan

2. zarf Çok kısa olarak:
      “Süssüz, boyasız bir genç kız, saçları kısacık kesilmiş.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.