Ürkek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ürkek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ürkek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Atılgan, Cesur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ürkek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok ürken, korkuya çabuk kapılan.

2. sıfat Çekingen:
      “Kız, benzi uçmuş, yarı ürkek, yarı yalvarışlı gülümsüyordu ona.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Atılgan kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar.

2. sıfat Girişken.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cesur kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yürekli:
      “Bu, yeterince cesur olamadığımın bir göstergesi olabilir.” – İhsan Oktay Anar

2. zarf Yürekli bir biçimde:
      “Erkeklere karşı ilk tanışmada cesur ve ümit verici davranırdı.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.