Üryan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üryan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üryan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Giyinik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üryan kelimesinin anlamı:

sıfat,  Çıplak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Giyinik kelimesinin anlamı:

sıfat Giyinmiş olan: 
      “Yarınlara güvenen sımsıkı giyinik / Gövdelerde eğreti / En süslü giysiler” – Behçet Necatigil

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.