Uslanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uslanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uslanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Azmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uslanmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yadırganan, ayıplanan davranışlardan vazgeçmek, davranışlarına düzen vermek:
      “Deli eniştemiz bir hayli yaşlanmıştı fakat hiç uslanmış değildi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. nesnesiz Herhangi bir olaydan ders almak, aklı başına gelmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Taşkınlıkta ileri gitmek:
      Çocuklar azdı.

2. nesnesiz Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak:
      Deniz azdı.

4. nesnesiz Cinsel duyguları artmak.

5. nesnesiz Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek.

6. nesnesiz Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak:
      Katır, atla eşekten azmış bir hayvandır.

7. nesnesiz Bitkiler, aşırı büyümek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.