Usta kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Usta– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Usta kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Acemi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Usta kelimesinin anlamı:

1. isim Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse:
      “Nöbetçi, ustanın anasına ters ters baktı.” – Nazım Hikmet

2. isim Zanaat öğreticisi.

3. isim Zanaatçılar için unvan:
      “Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi.” – Refik Halit Karay

4. sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir:
      “Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi.” – Tarık Buğra

5. isim, tarih Osmanlı Devleti’nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.

6. isim, mecaz Akıl veren veya öğreten kimse:
      “Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acemi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen:
      “Belli ki her şey, hem de en acemi tarafından, işlerin nihayetinde uydurulmuş, zekâsız mizansenlerden ibaret.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat İşinde, mesleğinde yeni olan, toy:
      “Acemi balıkçının ağından balıklar nasıl kaçarsa sen de zamanları öyle kaçırdın.” – Nazım Hikmet

4. isim, tarih Saraya yeni alınmış cariye.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.