Ustalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ustalık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ustalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Acemilik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ustalık kelimesinin anlamı:

1. isim Usta olma durumu.

2. isim Beceriklilik, el uzluğu, maharet:
      “Balık adamlıkta yirmi yıllık tecrübesine, ustalık ve alışkanlığına rağmen bir tuhaf heyecan duyuyordu.” – Yaman Koray

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acemilik kelimesinin anlamı:

1. isim Acemi olma durumu, toyluk:
      “Karısı bırakınca şaşaladı ama acemiliğini fazla belli etmedi.” – Attila İlhan

2. isim Acemice davranış, toyluk.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.