Üstlük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üstlük– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üstlük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Altlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üstlük kelimesinin anlamı:

1. isim Üst olma durumu.

2. isim En üste giyilen uzunca giysi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Altlık kelimesinin anlamı:

1. isim Tabak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey:
      Bardak altlığı.

2. isim, halk ağzında Hayvanların altına yayılan ot veya saman.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.