Üstün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üstün– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üstün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düşük, Mağlup

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üstün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan:
      “Bu nazire gazeller muhakkak ki onlardan çok üstündü.” – Asaf Halet Çelebi

2. sıfat Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düşük kelimesinin anlamı:

1. isim Yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru, ceninisakıt, bağan, sakıt.

2. sıfat Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış:
      Düşük mide. Düşük omuz.

4. sıfat İktidardan düşmüş veya düşürülmüş.

5. sıfat Dil bilgisi kurallarına uymayan:
      Düşük cümle.

6. sıfat, mecaz Eski değer ve onurunu yitirmiş olan:
      “Dolmuşa bindiğine göre orta hâlli belki de daha düşük olacak.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mağlup kelimesinin anlamı:

sıfat, Yenik (II).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.