Üstünkörü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üstünkörü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üstünkörü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Özenli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üstünkörü kelimesinin anlamı:

1. sıfat İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan.

2. zarf (üstü’nkörü) İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma, eğreti, öylesine, üstten:
      “Fakat bu işi bilinçli olarak üstünkörü yapmış, yaraların tam kapanmamasına dikkat etmişti.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özenli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı.

2. sıfat Özenle çalışan (kimse).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.