Üstünlük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üstünlük– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üstünlük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gerileme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üstünlük kelimesinin anlamı:

isim Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj:

      “Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi gençlik hislerine kaptıran hanımlardı.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerileme kelimesinin anlamı:

1. isim Gerilemek işi:
      “Yüreğinde, gevşek bir isteksizlik, cayışa benzeyen tatsız bir gerileme vardı.” – Cahit Uçuk

2. isim, biyoloji Bir dokunun, bir organın evrim geçirmemesi veya bir yapının basitleşmesi.

4. isim, ruh bilimi Gelişimin daha erken dönemlerine geri dönme.

5. isim, ruh bilimi Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu.

6. isim, eskimiş Geri çekilme, ricat.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.